DJEČJI VRTIĆ” KLINČEC”

DONJA DUBRAVA

Krbulja 21a

email: djecji.vrtic.donja.dubrava@ck.t-com.hr

tel:040-688-202

 

                        UPISI  U DJEČJI VRTIĆ  za pedag.god.-2020./21.

                            25.05.20.-03.06.20.

 

          Roditelji odnosno skrbnici djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u Dječji vrtić

“KLINČEC ” U D.DUBRAVI i D.VIDOVCU trebaju:

        ispuniti prijavu i priložiti svu potrebnu dokumentaciju ,koja se nalazi na linku upisi jesen 2020          i  to sve predati putem:

 

1.mail-a:      djecji.vrtic.donja.dubrava@ck.t-com.hr

2.pošte:        D.VRTIĆ KLINČEC,Krbulja 21a,D.Dubrava

3.    osobno dolaskom u D.VRTIĆ D.DUBRAVA od 8,00-14,00h radnim danom

Prijave pristigle poslije toga datuma ili bez potpune dokumentacije neće se razmatrati u okviru ovog natječaja.Rezultati upisa( vođeni Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga  objavljeni na webstranici djecjivrticklincec.hr) biti će objavljeni NA OGLASNOJ PLOČI D.VRTIĆA D.DUBRAVA I D.VIDOVEC te na webstranici vrtića djecjivrticklincec.hr najkasnije do 20.06.20.

Rezultati upisa biti će objavljeni pod datumum rođenja i inicijalima djeteta.

PREDAJOM PRIJAVE ZA UPIS I POTREBNE DOKUMENTACIJE DIJETE NIJE UPISANO U D.VRTIĆ KLINČEC, NEGO KADA RODITELJ POTPIŠE UGOVOR SA D.VRTIĆEM.

  

v.d.ravnatelj

Kristina Hujs