Općina Donja Dubrava prijavila se Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti. Kako su odobrena financijska sredstva u iznosu od 220.000 kn , sklopljen je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava.

Temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini roditelji čija djeca pohađaju Dječji vrtić u mjesecu srpnju izuzeta su od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića .

Načelnik općine donio je Odluku o oslobađanju roditelja od plaćanja vrtića u mjesecu srpnju.

Odluku možete pročitati u prilogu.

RAVNATELJICA:

Dubravka Horvat

20210719101919