Slika zgrade vrtića

Dječji vrtić „Klinčec“
Krbulja 21 A
Donja Dubrava
Telefon: 040/688-202
Radno vrijeme vrtića započinje u 5:30 sati, a završava prema dogovoru sa roditeljima (Projekt „Za obitelj“)

* napomena: za prikaz karte po cijelom zaslonu kliknite na “UPUTE”

 

Područni odjel Donji Vidovec
Trg slobode 4
Donji Vidovec
Telefon: 040/ 615-490
Radno vrijeme vrtića započinje u 6:00 sati, a završava prema dogovoru sa roditeljima (Projekt „Za obitelj“)

* napomena: za prikaz karte po cijelom zaslonu kliknite na “UPUTE”