Najraniji spomen od strane državne organizirane skrbi za predškolsku djecu nalazimo u listu Međimurje koji 13.ožujka 1900.godine donosi kratku vijest o organizaciji dadilišća ili ovoda, kako su na mađarskom jeziku nazivali dječje vrtiće, da se pored onih već postojećih vrtića ( ili vrtićkih grupa ) moraju osnovati dodatne u pojedinim mjestima u kojima ima 40 djece koja ne pohađaju vrtić. Među njima su Also Domboro- danas Donja Dubrava i Muravid- danas Donji Vidovec. U Donjoj Dubravi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće postojao je dječji vrtić o kojem piše Dragutin Šafar prema sjećanjima starijih mještana. Prvi vrtić u Donjoj Dubravi nalazio se u sklopu stare školske zgrade u samom centru mjesta. Taj vrtić postojao je kojih desetak godina.

Povijest moderne skrbi za djecu u vidu dječjeg vrtića u Donjoj Dubravi započela je 15.ožujka, 1967.godine. tada je otvoren dječji vrtić s dvije skupine- starijom, u kojoj je upisano 40 djece i srednjom s 24 djece. Vrtić je otvoren u stambenom objektu obitelji Hirschler i nalazio se iza njihove obiteljske kuće (današnjeg Doma zdravlja) na tadašnjem kućnom broju 454 – objekt danas više ne postoji.

Bitno je napomenuti da je vrtić u Donjoj Dubravi bio tek treći vrtić u cijelom Međimurju i prvi koji nije bio osnovan u jednom gradskom središtu već na selu. Vrtić je otvoren zahvaljujući odličnom stanju i uspjesima Osnovne škole Donja Dubrava koju je tada vodio ravnatelj Zvonko Golub, a unutar koje je vrtić djelovao. Od osnivanja vrtića u Donjoj Dubravi pa sve do njegova odvajana 1999.godine ravnatelji škole ujedno su bili i ravnatelji vrtića, a odgojiteljice zaposlene u vrtiću vođene su kao zaposlenice škole. Prve odgojiteljice u Donjoj Dubravi zaposlene su Josipa Kordić i Sofija Medaković, udana Jančec.

Uskoro nakon donjodubravskog vrtića, otvoren je i vrtić u Donjem Vidovcu 1.listopada, 1968.godine. U tom vrtiću djelovala je jedna skupina, a prva odgojiteljica zaposlena je Nevenka Čiček, udana Međimurec. Vrtić se nalazio u zgradi koje danas više nema, a nalazila se u neposrednoj blizini današnje škole u Donjem Vidovcu smještenoj uz samu cestu. Od 1.listopada, 2000.godine dječji vrtić Donji Vidovec prestaje biti dijelom Osnovne škole Donja Dubrava i postaje područni odjel vrtića u Donjoj Dubravi. Sporazumom između predstavnika općinskih vlasti Donje Dubrave i Donjeg Vidovca odlučeno je da troškove financiranja vrtića snose roditelji i obje općine.

Kad je objekt u Donjoj Dubravi postojao sve nefunkcionalniji za potrebe jednog vrtića, počelo se razmišljati o novoj lokaciji. Već u proljeće 1973.godine započeli su radovi na adaptaciji bivše zgrade apoteke za potrebe novog dječjeg vrtića. Vrtić u Donjoj Dubravi se tokom svoje povijesti nekoliko puta selio , sve do 28.travnja, 2009.godine, kada je zakoračio na svoju današnjoj adresu, kao i vrtić u Donjem Vidovcu, koji je trenutno smješten u sklopu Područne školi i čeka svoju samostalnu adresu. S preseljenjem na novu lokaciju u Donjoj Dubravi vrtić dobiva novo ime – Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava.

Dječji vrtić je sudjelovao u IPA projektima Zeleni Dječji vrtić i Putovi zajedništva – Preko staza prošlosti na zajednički put financiranim sredstvima Europske unije preko IPA programa.

Kako se u mjestu ukazala potreba za otvaranjem jaslica, od 2013. godine počinje s radom i jedna jaslička odgojno – obrazovna skupina.

U svrhu poboljšanja kvalitete koju djeca primaju u vrtiću iskoristili smo mogućnost i kao partneri uključeni smo u projekt „Za obitelj“ čiji nositelj je grad Prelog. Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: jačanje kapaciteta, dodatno zapošljavanje, dodatno opremanje vrtića i produženo radno vrijeme vrtića. Vrtiću je jednom tjedno omogućen dolazak stručnog mobilnog tima, u sastavu logopedinje, pedagogice i psihologice.

U oba vrtića roditelji imaju mogućnost upisa djece u rano učenje stranog jezika u suradnji sa jezično-edukativnim centrom.

Danas vrtić radi u četiri odgojno – obrazovne skupine- jedna mješovita jaslička i dvije vrtićke mješovite u Donjoj Dubravi i jedna vrtićka mješovita u Donjem Vidovcu.

Vrtić radi 12 mjeseci u godine, s time što tokom ljetnih mjeseca organiziramo rad prema potrebama roditelja i ekonomskim pokazateljima.

Sveukupno su zaposlene 6 odgojiteljica na neodređeno vrijeme, tri na određeno, svaki vrtić ima po jednu kuharicu i po jednu spremačicu, zaposlenu na neodređeno vrijeme, te po jednu kuharicu i pojednu spremačicu zaposlenu na određeno, nepuno radno vrijeme.