VIZIJA DJEČJEG VRTIĆA „KLINČEC“

VIZIJA Dječjeg vrtića „Klinčec“ odnosi se na ukupnost funkcioniranja sustava ranog i predškolskog odgoja kao što je:
– pravna uređenost sustava;
– usklađenost s pedagoškim standardom;
– obuhvaćenost djece s institucijskim ranim odgojem;
– ponuda i raznovrsnost programa namijenjenih djeci i njihovim roditeljima;
– praćenje napredovanja djece;
– poštivanje prava i potreba djece i njihovih roditelja;
– inkluzija djece s posebnim potrebama u redovite programe ustanove;
– osiguravanje materijalnih uvjeta i poticaja;
– obrazovanost stručnog osoblja i ekipiranost stručno-razvojne službe;
– uključenost roditelja u odgojno-obrazovni proces;
– suradnja ustanove s lokalnom zajednicom.

MISIJA DJEČJEG VRTIĆA „KLINČEC“

MISIJA Dječjeg vrtića „Klinčec“ je:
– djelovati na podizanju kvalitete materijalnih uvjeta rada, radi osiguranja i stvaranja optimalnih uvjeta za boravak djece i zaposlenika te unaprijediti sigurnost i zaštitu djece u unutarnjim i vanjskim prostorima;
– oblikovati odgovarajuće okruženje bogato obrazovnim i odgojnim potencijalima i na taj način prostor ustanove staviti u službu djeteta, prilagođavajući svakodnevnu praksu potrebama djece i roditelja, kao i novim spoznajama o ranom odgoju i obrazovanju;
– njegovati ravnopravne, poštujuće i recipročne odnose između svih subjekata odgojno-obrazovnog procesa s naglaskom na pažljivo i aktivno slušanje djece, uspostavljanje ravnopravnog dijaloga te poštivanje djetetova načina razmišljanja;
– poštivanje načela integracije nacionalnih manjina;
– kontinuirano stvarati uvjete za razvijanje motoričkih, spoznajnih, govornih, socio-emocionalnih i kreativnih sposobnosti djeteta, razvijati samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi te osjetljivosti za druge;
– uvažavati sve potrebe djeteta prema Konvenciji o pravima djeteta naročito djece s posebnim zdravstvenim potrebama i djece s teškoćama u razvoju te potencijalno darovite djece;
– istraživanjem, dokumentiranjem i zajedničkom interpretacijom aktivnosti relevantnih za kvalitetu odgoja i učenje djece kod odgojitelja poticati refleksiju na vlastitu praksu;
– uslugama se maksimalno prilagoditi potrebama naših korisnika njegujući partnerski odnos između odgojitelja i roditelja kojem je temelj međusobno poštovanje, povjerenje i dobra komunikacija