REDOVITI 10 SATNI PROGRAM

REDOVITI PROGRAMI RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA PROVODE SE ZA DJECU OD JEDNE GODINE DO POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU. NUDIMO CJELODNEVNi (10-SATNE) PROGRAM. PROVODE SE U MATIČNOM OBJEKTU I u PODRUČNom  ODJELu U donjem vidovcu. SKUPINE DIJELIMO PREMA KRONOLOŠKOJ DOBI DJETETA U TZV. JASLIČKE SKUPINE (DJECA OD 1. DO 3. GODINE) I VRTIĆKE SKUPINE (DJECA OD 3. DO 7. GODINE).

CILJ REDOVITOG PROGRAMA PODRAZUMIJEVA STVARANJE UVJETA ZA POTPUN I SKLADAN RAZVOJ DJETETOVE OSOBNOSTI, DOPRINOS KVALITETI NJEGOVA ODRASTANJA I POSREDNO, KVALITETI NJEGOVA OBITELJSKOGA ŽIVOTA TE OSIGURAVANJE TAKVIH UVJETA KOJI JAMČE RAZVOJ SPOSOBNOSTI SVAKOGA DJETETA I OSIGURAVAJU JEDNAKE MOGUĆNOSTI SVOJ DJECI KROZ:

  • ZADOVOLJAVANJE SPECIFIČNIH KOMUNIKACIJSKIH, RAZVOJNIH I OBRAZOVNIH POTREBA DJETETA
  • OSMIŠLJAVANJE AKTIVNOSTI U KOJIMA ĆE DIJETE MOĆI ISKAZIVATI SVOJE POTENCIJALE
  • STVARANJE KREATIVNOG OZRAČJA (RAZNOVRSNI MATERIJALI ZA ISTRAŽIVANJE I STVARANJE) TE ZAINTERESIRAN, NE DIREKTIVAN STAV ODGOJITELJA
  • USVAJANJE VJEŠTINA POTREBNIH ZA ZADOVOLJAVAJUĆE FUNKCIONIRANJE U SOCIJALNOM OKRUŽENJU

PROGRAM I ORGANIZACIJA RADA TEMELJE SE NA RAZVOJNO-PRIMJERENOM KURIKULUMU USMJERENOM NA DIJETE I HUMANISTIČKOJ KONCEPCIJI RAZVOJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA, ŠTO ZNAČI:

  • PAŽLJIVO I BOGATO STRUKTURIRANO OKRUŽENJE I POTICAJNA MATERIJALNA SREDINA KOJA DOPRINOSI RAZVOJU DJEČJEG UČENJA, KREATIVNOSTI I STVARALAŠTVU
  • POZNAVANJE ZAKONITOSTI RASTA I RAZVOJA DJETETA U SKLADU S ČIM STRUČNI DJELATNICI PLANIRAJU SVOJ RAD
  • POTICANJE PARTNERSKOG ODNOSA SA RODITELJIMA KAO NAJVIŠEG OBLIKA SURADNJE U OSTVARIVANJU ZAJEDNIČKOG CILJA – OPTIMALNOG RAZVOJA DJETETA
  • POTICANJE TOLERANCIJE PREMA RAZLIČITOSTIMA I UVAŽAVANJE PRAVA SVE DJECE (POTICATI UKLJUČIVANJE I SOCIJALIZACIJU DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ŽIVOT I RAD USTANOVE)
  • KONTINUIRANO STRUČNO USAVRŠAVANJE KAO POTREBA PODIZANJA STRUČNE KOMPETENCIJE ZA RAD I STJECANJE NOVIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI POTREBNIH ZA PRIMJENU SUVREMENIH OBLIKA RADA SA DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI.