PRIJAVE ZA UPIS djece u Dječji vrtić „Klinčec“ svake godine odvijaju se početkom svibnja u matičnom i područnom vrtiću. Točan datum objavljuje se na stranicama lokalnih Općina i na web stranici Vrtića , klikom Potrebno za vrtić.

U slučaju da se tokom prijava ne popune sva raspoloživa mjesta roditelji tokom godine mogu prijaviti se za upis, a djeca jasličke dobi mogu se upisati tokom godine s obzirom na svoju kronološku dob i potrebe roditelja.

Upisi se vrše nakon sjednice Upravnog vijeća, početkom rujna, na samome početku pedagoške godine